آکادمی خانم طباطبایی
×

یادگیری آسان

آموزش ریاضی

خانم طباطبایی

پکیج ضرب و تقسیم
پیشرفته

2 ساعت آموزش
256 دانشجو
۷۵۰,۰۰۰ تومان

آمار ما در یک نگاه

نشان دهنده موفقیت

ما می باشد

دوره اموزشی

1
دوره آموزشی

دانشجو

885
دانشجو

زمان آموزش

69 ساعت
ساعت آموزش

جوایز

989
فارغ التحصیل

کتاب راهنمای بازاریابی

با این کتاب میتوانید بهترین بازریاب ایران شوید

نظر دانشجو های ما

بصورت تصویری با دانشجو های ما آشنا شوید

preloader